Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στην καθημερινή κλινική πράξη. Προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε αδιέξοδα της κλασσικής οδοντιατρικής.

Το υλικό κατασκευής τους είναι το τιτάνιο (καθαρό ή κράμα) και χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές σε πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων στην γενική ιατρική (ορθοπαιδική, πλαστική χειρουργική κ.ά.).

Η ασφάλεια τους είναι απολύτως επιβεβαιωμένη στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Το τιτάνιο είναι αδρανές υλικό και δεν προκαλεί αντιδράσεις αλλεργικού τύπου, ενώ ο οργανισμός δεν το αποβάλλει ως ξένο σώμα.

Πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων απαιτείται ακτινογραφικός έλεγχος (τις περισσότερες φορές με αξονική τομογραφία σε οδοντιατρικού τύπου τομογράφο) για να ελεγχθούν οι θέσεις ανατομικών σημείων (ιγμόρειο – νεύρα κ.ά.) αλλά και να μετρηθεί με ακρίβεια η ποσότητα του οστού που είναι διαθέσιμη για την τοποθέτηση του σωστού μήκους και εύρους εμφυτεύματος.

Σε περίπτωση που το υπάρχον κόκκαλο δεν επαρκεί εφαρμόζονται (όπου είναι εφικτό) τεχνικές ανάπλασης του οστού με μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή ή από άλλο δότη (ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης).

Η σωστή προετοιμασία και εξατομίκευση του κάθε περιστατικού σε συνδυασμό με την γνώση των τεχνικών που υπάρχουν σήμερα στην διάθεσή μας μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση σε ποσοστά μεγαλύτερα του 95%.

* Σχεδιαγράμματα από το βιβλίο του Jan Lindhe: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5th ed.

Close Menu
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company