1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Σ, ΒΡΟΤΣΟΣ Ι. Διατήρηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας με χρήση τεμαχιδίων βιοενεργού υάλου μεγέθους στενού εύρους. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2002; 56(2): 243-25
 2. ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Σ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ. Η χρήση  του  Emdogain για την ανάπλαση των ενδοστικών βλαβών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2002; 56(1): 37-47
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης περιοδοντικής  θεραπείας. Από το ιδανικό στην πραγματικότητα. Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη      Βιολογία Στόματος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οδοντιατρικής. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2002. σ.σ. 1-114
 4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΠΑΝΗΣ Β. Κλινικά κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης και αξιολόγησης της ποιότητας της  περιοδοντικής θεραπείας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2003; 57(2): 160-178
 5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ Ι, ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. Αιτιολογία των πρώιμων επιπλοκών και αποτυχιών μετά την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων. Τιμητικός Τόμος  Καθηγητού Ζ. Σ. Μαντζαβίνου. Αθήνα 2003: 105-113
 6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Xειρουργική και μη χειρουργική θεραπεία της περιοδοντικής νόσου. Yπάρχει διαφορά;Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Ζ. Σ. Μαντζαβίνου. Αθήνα 2003: 93-104
 7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Επούλωση του χειρουργικού τραύματος κατά τις περιοδοντικές επεμβάσεις. Οδοντοστοματολογικά Νέα 2005; 6: 9-18
 8. PEPELASSI E, VASSILOPOULOS S, POULIOS A, SARRIS S. The application of the laterally positioned flap for root coverage in childhood. European Journal of Paediatric Dentistry 2005; 3(suppl.): 13-18
 9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Προβληματισμοί κατά την αντιμετώπιση σύνθετου οδοντιατρικού περιστατικού. Παρουσίαση περίπτωσης. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006; 60(1): 114-124
 10. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΕΑ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ορμόνες του φύλουκαι    Περιοδόντιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008; 52: 205-211
 11. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Μεταβολές του οστίτη ιστού κατά τη γήρανση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2008; 62(2): 258-273
 12. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΜΑΣΤΟΡΗΣ Μ. Μετεξακτική αξιολόγηση των διαστάσεων και της μορφολογίας του νεόπλαστου οστού με την χρήση εντοπισμένης ογκομετρικής τομογραφίας. Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Δ. Ανδριτσάκη. Αθήνα 2008: 111-124
 13. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ανοσοϊστοχημική μελέτη της σχέσης των υποδοχέων οιστρογόνων Er–α με την αγγειογένεση σε αιμαγγειωματοειδή κοκκιώματα των ούλων. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οδοντιατρικής, 2008, σσ. 1-166
 1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ Γ. Αισθητική και πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου. ΟδοντοστοματολογικήΠρόοδος 2009; 63(1): 146-166
 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΠΑΝΗΣ Β, ΤΟΣΙΟΣ Κ, ΒΡΟΤΣΟΣ Ι. Το αιμαγγειωματοειδές κοκκίωμα του στόματος. Αναδρομικού χαρακτήρα μελέτη 1140 περιπτώσεων.                                                Στοματολογία 2010: 67(1):12-18
 3. ΡΟΥΣΣΟΣ Ν, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η σχέση της παχυσαρκίας με την περιοδοντίτιδα. Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2011; 65(1): 156-169
 4. S.I. VASSILOPOULOS, K. I. TOSIOS, V. G. PANIS, J. A. VROTSOS. Endothelial cells of oral pyogenic granulomas express eNOS and CD105/endoglin. An immunohistochemical study. J Oral Pathol Med 2011;40:345-351
 5. Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΓΚΟΓΚΟΣ, Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ. Περιοδοντική θεραπεία: Ριζική απόξεση ανά τεταρτημόριο ή συνολική απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου;Στοματολογία 2012, 69(1):3-12
 6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΑΔΙΑΝΟΣ Φ. Χειρουργική προσέγγιση σύνθετων περιστατικών στην σύγχρονη Εμφυτευματολογία. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2012;66(2):212-235
 7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ν. Περιεμφυτευματίτιδα: Διάγνωση και αντιμε­τώπιση. Η θεραπεία της είναι προβλέψιμη; Ευρωπαϊκό Περιοδικό της Οδοντιατρικής Επιστήμης 2012; 1:18-19
 1. ΜΕΛΑ Ε., ΣΚΟΥΦΟΥ Ι., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΝΗΣ Β. Διατροφολογία και Περιοδοντική νόσος. Περιοδοντολογικά   Ανάλεκτα 2013;23:9-31
 2. S.I VASSILOPOULOS , M. MASTORIS. Cone beam computed tomography-monitored guided bone regeneration following teeth extractions in the anterior maxilla of a 15-year-old patient for future implant placement: a case report. Implant Practice US 2014;7(5):27-31
 3. ΠΑΝΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΣ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα του   αναπνευστικού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2014;68:228-240
 4. ΠΑΝΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Ε. ΠΑΝΗ. Νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα. Παρουσίαση ενδιαφέροντος   κλινικού περιστατικού και σχολιασμός της βιβλιογραφίας. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2014-2015;24:79-88
 1. PAPAIOANNOU W, VASSILOPOULOS S, VROTSOS I, MARGARITIS V, PANIS V. A  comparison of a new alcohol-free 0.2% chlorhexidine oral rinse to an established 0.2% chlorhexidine rinse with alcohol for the control of dental  plaque accumulation. Int J  Dent Hyg 2016;14(4):272-277
 2. ΠΕΠΟΝΗ Ε, ΚΟΤΣΑΝΗ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας. Οδονοστοματολογική    Πρόοδος2017;71:476- 485
 3. GKATZONIS A, VASSILOPOULOS S, KAROUSSIS I, KAMINARI A, MADIANOS P, VROTSOS I. A randomized controlled clinical trial on the effectiveness of three different mouthrinses (chlorhexidine with or without alcohol and C31G), adjunct to periodontal surgery, in early wound healing. Clinical Oral Investigations 2018;22(7):2581–2591
 4. TRIKKA D, VASSILOPOULOS S. Periodontal Regeneration with Enamel Matrix Derivative in the Management of Generalized Aggressive Periodontitis: A Case Report with 11-Year Follow-up and Literature Review. J Int Soc Prev Community Dent. 2019;9(1):13-20.
 5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΟΤΣΟΣ Ι. Αντιμετώπιση περιοδοντικών προβλημάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω και κάτω γνάθου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2019;73: 418-434
 6. ZUFFETTI F, TESTARELLI L, BERTANI P, VASSILOPOULOS S, TESTORI T, GUARNIERI, R. A Retrospective Multicenter Study on Short Implants With a Laser-Microgrooved Collar (≤7.5 mm) in Posterior Edentulous Areas: Radiographic and Clinical Results up to 3 to 5 Years. J Oral Maxillofac Surg 2020;78: 217-227

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. VASSILOPOULOS S, MADIANOS P, VROTSOS I. Surgical lengthening of the clinical crown. Κεφάλαιο στο βιβλίο: Eliades Th & Katsaros Ch (Eds.) The Ortho- Perio patient: Clinical evidence & Therapeutic guidelines. Quintessence Publishing Co, Inc 2018;322-354

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση περιεμφυτευματίτιδας. Κεφάλαιο (σε συνεργασία με τους: Βρότσος Ι.Α, Καρούσης Ι.Κ). στο βιβλίο: Βρότσος Ι.Α., Καρούσης Ι.Κ. (Εκδ) Κλινική Περιοδοντολογία, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2016;797-802
 2.  Η κατάσταση των περιοδοντικών ιστών στους ηλικιωμένους. Κεφάλαιο στο βιβλίο: Κοσιώνη ΑΕ (Εκδ) Γηροδοντιατρική. 1η έκδοση, Aθήνα 2018;79-91. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.gerodontology.gr/gerodontology.html

ΥΠΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Vassilopoulos S, Bobetsis Y, Pepelassi E, Mastoris M, Nikopoulou- Karagianni A.

Detection accuracy of bone defects depending on exposure settings of cone beam computed tomography. Έγινεδεκτή για δημοσίευση (20/2/2019) στο περιοδικό International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. (αναρτημένα .pdf εργασία και επιστολή αποδοχής) (Δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου- Απριλίου 2020)

ΥΠΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Ζάμπα Ε, Κοσμίδης Κ, Οικονόμου Η, Βασιλόπουλος Σ.

Σύγχρονα δεδομένα για τη διατήρηση και ανάπλαση του μετεξακτικού φατνίου.  Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Στοματολογία (30/7/2019. Αρ. Πρωτ. 7547)

ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΣ

 1. N Roussos, P Ravanis, J Seferli, I Roussou, S Vassilopoulos, P Madianos

3-D reconstruction of severely resorbed Jaw’s without the use of autogenous bone grafts: P0975. Journal of Clinical Periodontology, 2015

Close Menu
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company