• ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Σ, ΒΡΟΤΣΟΣ Ι.    Διατήρηση  των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας με χρήση τεμαχιδίων βιοενεργού υάλου μεγέθους στενού εύρους. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2002; 56(2): 243-255
 • ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Σ,   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ. Η χρήση  του  Emdogain για την ανάπλαση των ενδοστικών βλαβών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2002; 56(1): 37-47
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης περιοδοντικής θεραπείας. Από το ιδανικό στην πραγματικότητα. Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη      Βιολογία Στόματος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οδοντιατρικής. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2002. σ.σ. 1-114
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΠΑΝΗΣ Β.                                                                                                         Κλινικά κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης και αξιολόγησης της ποιότητας της περιοδοντικής θεραπείας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2003; 57(2): 160-178
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ Ι, ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. Αιτιολογία των πρώιμων επιπλοκών και αποτυχιών μετά την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων Τιμητικός Τόμος  Καθηγητού Ζ. Σ. Μαντζαβίνου. Αθήνα 2003: 105-113
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Xειρουργική και μη χειρουργική θεραπεία της περιοδοντικής νόσου. Yπάρχει διαφορά; Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Ζ. Σ. Μαντζαβίνου. Αθήνα 2003: 93-104
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Επούλωση του χειρουργικού τραύματος κατά τις περιοδοντικές επεμβάσεις. Οδοντοστοματολογικά Νέα 2005; 6: 9-18
 • PEPELASSI E, VASSILOPOULOS S, POULIOS A, SARRIS S. The application of the laterally positioned flap for root coverage in childhood. European Journal of Paediatric Dentistry 2005; 3(suppl.): 13-18
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Προβληματισμοί κατά την αντιμετώπιση σύνθετου οδοντιατρικού περιστατικού. Παρουσίαση περίπτωσης. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006; 60(1): 114-124
 • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΕΑ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ορμόνες του φύλου  και Περιοδόντιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008; 52: 205-211
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Μεταβολές του οστίτη ιστού κατά τη γήρανση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2008; 62(2): 258-273
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΜΑΣΤΟΡΗΣ Μ. Μετεξακτική αξιολόγηση των διαστάσεων και της μορφολογίας του νεόπλαστου οστού με την χρήση εντοπισμένης ογκομετρικής τομογραφίας. Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Δ. Ανδριτσάκη. Αθήνα 2008: 111-124
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ανοσοϊστοχημική μελέτη της σχέσης των υποδοχέων οιστρογόνων Er–α με την αγγειογένεση σε αιμαγγειωματοειδή κοκκιώματα των ούλων.  Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οδοντιατρικής, 2008, σσ. 1-166
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ Γ. Αισθητική και πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2009; 63(1): 146-166
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΠΑΝΗΣ Β, ΤΟΣΙΟΣ Κ, ΒΡΟΤΣΟΣ Ι. Το αιμαγγειωματοειδές κοκκίωμα του στόματος. Αναδρομικού χαρακτήρα μελέτη 1140 περιπτώσεων.                                                Στοματολογία 2010: 67(1):12-18
 • ΡΟΥΣΣΟΣ Ν, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η σχέση της παχυσαρκίας με την περιοδοντίτιδα. Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2011; 65(1): 156-169
 • S.I. VASSILOPOULOS, K. I. TOSIOS, V. G. PANIS, J. A. VROTSOS. Endothelial cells of oral pyogenic granulomas express eNOS and CD105/endoglin. An immunohistochemical study. J Oral Pathol Med 2011;40:345-351
 • Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΓΚΟΓΚΟΣ, Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ. Περιοδοντική θεραπεία: Ριζική απόξεση ανά τεταρτημόριο ή συνολική απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου;Στοματολογία 2012, 69(1):3-12
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΑΔΙΑΝΟΣ Φ. Χειρουργική προσέγγιση σύνθετων περιστατικών στην σύγχρονη Εμφυτευματολογία. Οδοντοστοματολογική  Πρόοδος 2012;66(2):212-235
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ν. Περιεμφυτευματίτιδα: Διάγνωση και αντιμε­τώπιση. Η θεραπεία της είναι προβλέψιμη; Ευρωπαϊκό Περιοδικό της Οδοντιατρικής Επιστήμης 2012; 1:18-19
 • ΜΕΛΑ Ε., ΣΚΟΥΦΟΥ Ι., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΝΗΣ Β. Διατροφολογία και Περιοδοντική νόσος. Περιοδοντολογικά   Ανάλεκτα 2013;23:9-31
 • S.I VASSILOPOULOS , M. MASTORIS. Cone beam computed tomography-monitored guided bone regeneration following teeth extractions in the anterior maxilla of a 15-year-old patient for future implant placement: a case report. Implant Practice US 2014;7(5):27-31
 • ΠΑΝΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Σ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα του   αναπνευστικού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2014;68:228-240
 • PAPAIOANNOU W, VASSILOPOULOS S, VROTSOS I, MARGARITIS V, PANIS V.                     A comparison of a new alcohol-free 0.2% chlorhexidine oral rinse to an  established 0.2% chlorhexidine rinse with alcohol for the control of dental  plaque accumulation. Int J Oral Dent Hygiene (doi.10.1111/idh 12182)
 • ΠΑΝΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Ε. ΠΑΝΗΣ. Νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα. Παρουσίαση ενδιαφέροντος   κλινικού περιστατικού και σχολιασμός της βιβλιογραφίας. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2016;24:79-88 
 • ΥΠΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 •  VASSILOPOULOS S, MADIANOS PH. Surgical lengthening of the clinical crown. Κεφάλαιο σε υπό έκδοση βιβλίο Ορθοδοντικής. Quintessence editions. Υπεύθυνος: Eliades Th. Professor and Director, Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry at the University of Zurich.
 • ΚΑΡΟΥΣΗΣ Ι.Κ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη περιεμφυτευματίτιδας. Κεφάλαιο στο υπό έκδοση βιβλίο «Κλινική Περιοδοντολογία» Ι.Α. Βρότσος.
 • Επικαιροποίηση  κεφαλαίων: «Αποτρύγωση – Ριζική απόξεση» «Προπροσθετική χειρουργική» στο υπό έκδοση βιβλίο «Κλινική Περιοδοντολογία» Ι.Α. Βρότσος.
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Απόπτωση: ο ρόλος και η σημασία της στη διάπλαση των ιστών. Κεφάλαιο στο υπό έκδοση βιβλίο «Βιολογία του Περιοδοντίου» Ζ. Μαντζαβίνος, Ι.Α. Βρότσος

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company